Fun & Competitie

Voor 2022 maken we geen verschil tussen competitiegroep en fungroep.

Onderscheid competitie- en fun groepen 

Komende zomer is het onze intentie om te werken met twee verschillende soorten groepen binnen de jeugdafdeling: competitie en fun. Dit onderscheid wordt niet gemaakt op basis van niveau, maar op basis van ambitie. Wel kan het zijn dat we teams op training in een hogere leeftijdscategorie indelen omdat we verwachten dat een team dit aankan of maken we een keuze om meerdere competitiegroepen binnen één leeftijdscategorie te maken als er veel animo is. Is er juist weinig animo dan kan het zijn dat er leeftijdsgroepen worden samengevoegd.

Voor zaalniveau CMV niveau 1 t/m 5 hebben we aparte trainingsgroepen. Hier is helaas nog geen competitie voor. Je kunt onderaan de aanmeldstappen voor de fun groep als uitgangspunt nemen om aan te melden voor de zomer. 

COMPETITIEGROEP

Wat verwachten wij van onze competitiespelers? 

  • Enthousiasme en inzet.
  • De wíl om competitie te spelen. Vanaf juni speel je zoveel mogelijk JBCtoernooien (en oudste jeugd evt. 3 e divisie). Als je eigen teamgenoot een keertje niet kan, verwachten we dat spelers initiatief tonen om met iemand anders alsnog een toernooi te spelen. Aanmelden voor toernooien moet je zelf regelen, verderop meer informatie hierover.
  • Deelname aan het Open Nederlands Jeugd Kampioenschap op 6 en 7 juli in Scheveningen in de eigen leeftijdscategorie. We zijn nog op zoek naar enkele ouders die met ons willen kijken naar de organisatie hiervoor. Het lijkt ons leuk om zoveel mogelijk als één groep die kant op te gaan zodat niet alle ouders hoeven te rijden. Wie kan/wil daarin een steentje bijdragen?
  • Indien geplaatst spelen teams de Regio Beach Finals in Scheveningen op zaterdag 24 augustus (en ja; hierin begrijpen we het als een vakantie al geboekt is en dit echt onmogelijk is).
  • Je bent altijd (tenzij ziek, onweer of op vakantie) op training.
  • Je traint 2 á 3x per week tot aan de zomervakantie. Vanaf de zomervakantie zal dit aantal teruggebracht worden naar 1 of 2x per week. Wil om te leren beachvolleyballen.
  • De vaste trainingsgroep zal nooit groter zijn dan 12 spelers onder 1 trainer. Tenzij het niet anders mogelijk

FUN

Ons doel van de fungroep is om tijdens de zomer lekker blijven te volleyballen en het mooie spel te leren kennen. 

Wat verwachten wij van onze funspelers? 

  • Enthousiasme en inzet.
  • Je traint 1 per week, deze trainingen zullen gedurende de zomervakantie doorgaan bij voldoende animo.
X