Statuten

De statuten van Drenthe Beach zijn vastgelegd tijdens het oprichten van de vereniging. We hebben de statuten dus alleen ingescand.

X