Contributie 2023

De contributie voor 2023 is hetzelfde gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren.

Zowel voor jeugd als competitiespelers lukt het ons om het mooie lidmaatschapsbedrag van slecht € 25,= per speler te vragen voor de gehele zomer.

Om toernooien te kunnen spelen (bijv. van het beachcircuit) zul je als lid bij de Nevobo geregistreerd moeten staan (iedereen die wedstrijden speelt in de zaal, is al geregistreerd bij de Nevobo). Mocht je geen lid zijn van de Nevobo, dan kun je dat alsnog worden via Drenthe Beach, en dat kost 12,50 euro. Meldt dat dan via ledenadministratie@drenthebeach.nl 

LIDMAATSCHAP

Als je je wilt aanmelden als lid van Drenthe Beach, vul dan een aanmeldingsformulier in:

Het ingevulde formulier kun je inleveren bij de trainer, of je scant het in en stuurt het naar ledenadministratie@drenthebeach.nl

Mocht je willen stoppen met beachvolleybal, vergeet dan niet om je lidmaatschap op te zeggen d.m.v. een mail naar ledenadministratie@drenthebeach.nl

JEUGDSPORT- EN JEUGDCULTUURFONDS

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Twee van deze regelingen zijn het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds. 

Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. Het jeugdcultuurfonds vergoed op jaarbasis maximaal €425,- U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon, de beweegcoaches van de gemeente Westerveld vervullen deze rol. U kunt contact opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

X